1145 Budapest, Róna utca 175.

Helyrajzi szám

31519/2/0/0

Rendeltetés

A terület jelenleg nem hasznosított, üres, fák és növényzet található rajta.

Min. ajánlható bérleti díj

234.500.-Ft + Áfa/hó

Min. ajánlható vételi díj

40.200.000.-Ft + Áfa

Meghirdetés dátuma

2018.10.18.

További információk

Alaptertület

610 m2

Közművesítettség

nincs

Tulajdoni hányad

1/1

Ajánlattétel határideje

2018.11.16,12:30

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó főépítészi vélemény alapján figyelembe veendő előírások:

Az előírt legkisebb zöldfelület legalább 1/3-át, minimum 2,5 méter szélességben, egybefüggően kell kialakítani.

A gyephézagos elemekkel – ún. zöldbetonnal, gyepráccsal stb. – fedett területek, a gépkocsi közlekedésre és tárolásra használt területek, továbbá az építési övezetre előírt minimális zöldfelület 15%-át meghaladó, nem szilárd burkolatú felületek (kavics, murva stb.) a zöldfelületmértékébe nem számíthatók be.

Az építési övezetre előírt legkisebb zöldfelület mértéke többszintes növényállomány telepítése esetén sem csökkenthető.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg (kizárólag a 31519/1 hrsz.-ú ingatlanon keresztül), jelenleg épület nem helyezhető el rajta.

A terület kialakításáról a fenti előírásoknak megfelelően elkészített tervek benyújtása szükséges.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2016. (III. 04.) rendelete 36.§-a értelmében:

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

 

Ajánlatot tenni a „Ajánlattételi Nyomtatvány” kitöltésével lehet.  Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, cégjelzést vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Ajánlattételi nyomtatvány” formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.), vagy letölthető a www.zugloizrt.hu honlapról.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018. november 16. 12:30 óra.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő három terület egyben került bérbeadásra!!!

1142 Budapest, Tengerszem utca 79.

Helyrajzi szám

29973/180/0/0

Rendeltetés

Telek

Min. ajánlható bérleti díj

282.333.-Ft + Áfa/hó

Meghirdetés dátuma

2018.10.19.

További információk

Alaptertület

779 m2

Hasznosítható terület a telek I/1 övezetbe tartozó része Kb. 369 m2

Közművesítettség

nincs

Tulajdoni hányad

1/1

Ajánlattétel határideje

2018.11.19,15:30

1142 Budapest, Tengerszem utca 81.

Helyrajzi szám

29973/179/0/0

Rendeltetés

Telek

Min. ajánlható bérleti díj

282.333.-Ft + Áfa/hó

Meghirdetés dátuma

2018.10.19.

További információk

Alaptertület

696 m2

Közművesítettség

nincs

Tulajdoni hányad

1/1

Ajánlattétel határideje

2018.11.19,15:30

1142 Budapest, Csáktornya utca 33.

Helyrajzi szám

29973/181/0/0

Rendeltetés

Telek

Min. ajánlható bérleti díj

282.333.-Ft + Áfa/hó

Meghirdetés dátuma

2018.10.19.

További információk

Alaptertület

350 m2

Hasznosítható terület a telek I/1 övezetbe tartozó Kb. 184 m2

Közművesítettség

nincs

Tulajdoni hányad

1/1

Ajánlattétel határideje

2018.11.19,15:30

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!

Az ingatlanok I/1-es építési övezetbe eső területei kerülnek hasznosításra.

 

Felszíni parkoló legfeljebb 3,5 t összsúlyú gépjárművek számára létesíthető, az alábbiak figyelembevételével:

Az előírt legkisebb zöldfelület legalább 1/3-át, minimum 2,5 méter szélességben, egybefüggően kell kialakítani.

A gyephézagos elemekkel – ún. zöldbetonnal, gyepráccsal stb. – fedett területek, a gépkocsi közlekedésre és tárolásra használt területek, továbbá az építési övezetre előírt minimális zöldfelület 15%-át meghaladó, nem szilárd burkolatú felületek (kavics, murva stb.) a zöldfelületmértékébe nem számíthatók be.

Az építési övezetre előírt legkisebb zöldfelület mértéke többszintes növényállomány telepítése esetén sem csökkenthető.

A terület kialakításáról a fenti előírásoknak megfelelően elkészített tervek benyújtása szükséges.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2016. (III. 04.) rendelete 36.§-a értelmében:

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

Ajánlatot tenni a „Ajánlattételi Nyomtatvány” kitöltésével lehet.  Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, cégjelzést vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Ajánlattételi nyomtatvány” formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.), vagy letölthető a www.zugloizrt.hu honlapról.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018. november 19. 15:30 óra.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Ügyfelünk!

  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzattól bérelt helyiségek utcai homlokzatának tervezett átalakítása esetén, a munka megkezdése előtt (a bérbeadó tulajdonosi hozzájárulásán felül) a kerület főépítészének engedélye is szükséges (településképi bejelentési eljárás), és a kivitelezés csak az abban foglalt előírások betartásával végezhető.

A településképi bejelentési eljárásokról szóló helyi jogszabály a 38/2017. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet.

Az eljárást különösen az alábbi, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt kell kötelezően lefolytatni:

-          reklámtáblák, cégérek elhelyezése (mind új kihelyezése, mind csere esetén)

-          homlokzati nyílászárók cseréje

-          homlokzat hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása

-          klíma -, szellőző -, riasztó -, villámhárító-berendezés elhelyezése

-          kirakat fóliázása.

Javasoljuk, hogy amennyiben ilyen típusú munkálatok elvégzését tervezi, akár már a bérbevételre irányuló szándéka (ajánlattétel) előtt szíveskedjen a szükséges információkat beszerezni és a terveit leegyeztetni.

 

Bővebb információt az eljárás menetéről az alábbi linken találhat:

Tovább

 

You have Successfully Subscribed!