Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló alábbi ingatlanokat ÉRTÉKESÍTÉSRE meghirdeti

Cím Tulajdoni hányad Helyrajzi szám Alapterület (m2) Rendeltetés Közművesítettség Minimálisan ajánlható vételár Meghirdetés dátuma Az ajánlatok beérkezésének határideje
Kerepesi út 78/B 1/1 31924/12/A/395 73 óvóhely részleges 6.700.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.
Kerepesi út 78/B 1/1 31924/12/A/396 73 óvóhely részleges 6.300.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.
Kerepesi út 78/D 1/1 31924/12/A/398 74 óvóhely részleges 6.300.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.
Kerepesi út 78/D 1/1 31924/12/A/399 73 óvóhely részleges 6.200.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.
Kerepesi út 78/F 1/1 31924/12/A/402 64 óvóhely részleges 5.500.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.
Kerepesi út 78/F 1/1 31924/12/A/403 73 óvóhely részleges 6.200.000 Ft + ÁFA 2019. május 02. 2019. június 03.

Tárgyi helyiségek a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban kivett óvóhely megnevezéssel vannak feltüntetve. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tárgyi életvédelmi építmények óvóhely kataszterből való törléséhez hozzájárult, ezért a Zuglói Zrt. az ingatlan-nyilvántartásban történő adatváltozás átvezetéséhez szükséges eljárásokat megkezdte, és a rendeltetésmód-változások ingatlan-nyilvántartási átvezettetését a tulajdonjog átruházásáig elvégezteti.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) számú rendelet 36. §-a alapján

 (2a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(4) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az értékesítésére vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. A hirdetményt ki kell függeszteni az értékesítendő ingatlanra is.

(5) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és a közművesítés fokát, valamint az eladási ár alsó határát.

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető.

Ajánlatot tenni vételárra – a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre – a ‘Kérelem Bejelentő Űrlap’ formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az ajánlatokat cégjelzés nélküli, sértetlen zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon, „Ajánlattétel a ………hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Hirdetményre”szöveget kérjük feltüntetni.

Az Átvevő lezáratlan vagy sérült borítékban érkezett ajánlatot nem vesz át, beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A nyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek a a 70/681-0789 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu), valamint az értékesítésre kijelölt ingatlanon.

A hirdetményt kifüggesztette:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

   Megújuló Zugló

   Zuglói Városgazda