Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló

bérbe vehető helyiségek listája

1147 Budapest Angol utca 83.

Helyrajzi szám

31746/0/A/32

Tulajdoni hányad

1/1

Rendeltetés

Üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

 Felújítási költség beszámítás nélkül:         44.000 Ft+Áfa/hó
 Felújítási költség beszámítással:   55.000 Ft+Áfa/hó

Alaptertület

24m2

Közművesítettség

víz, villany, gáz

Meghirdetés dátuma

2018.07.16.

Ingatlan adatlap

1147 Budapest Nagy Lajos király útja 194.

Helyrajzi szám

31503/2/A/2

Tulajdoni hányad

1/1

Rendeltetés

Üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

Felújítási költség beszámítás nélkül: 39.000 Ft+Áfa/hó

Felújítási költség beszámítással:    43.000 Ft+Áfa/hó

Alaptertület

15m2

Közművesítettség

víz, csatorna, villany

Meghirdetés dátuma

2018.07.16.

*A helyiség felújításának, fejlesztésének költségeihez a fedezetet a bérlő biztosítja megtérítési, beszámítási kötelezettség nélkül.

** A bérleti díj összegében a felújítás, fejlesztés – igazolt, szigorúan ellenőrzött – költsége jóváírásra, beszámításra kerül. Az értéknövekmény megjelenik a bérleti díj összegében, a bérleti díj mértéke arányosan növekszik.

***A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele a leendő bérlő feladata. Felek Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) rendeletének 14. § (7) pontjában foglaltaknak megfelelően a helyiség rendeltetésszerű használatara alkalmassá tételére vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek. Bérlő részére az elvégzett munkálatok megtérítése akként történik, hogy mindaddig a Bérleményre megállapított bérleti díj 50 %-át fizeti havonta, amíg számlákkal igazolt, elfogadott kiadásai teljes egészében a Zuglói Zrt. Ingatlanüzemeltetési osztálya által megállapított költségvetésben meghatározott összeg erejéig beszámításra nem kerülnek.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 44/2015. (X. 21.) rendelete 7.§ (4) bekezdése értelmében:

„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet.

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (X.21.) rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 11.§ (1) bekezdése szerint:

„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot kell fizetnie, melynek mértéke háromhavi bérleti díjjal azonos összeg.”

Ajánlatot tenni az „Ajánlattételi Nyomtatvány” kitöltésével lehet.  Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímezetlen, feladót, cégjelzés vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Ajánlattételi nyomtatvány” formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.), vagy letölthető a http://www.zugloizrt.hu/ honlapról.

A bérlemények megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel a 469-8156, 469-8110, 469-8100-ás telefonszámon, vagy az ingatlangazd@zugloizrt.hu e-mail címen.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018. július 30. 15:30 óra.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Ügyfelünk!Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzattól bérelt helyiségek utcai homlokzatának tervezett átalakítása esetén, a munka megkezdése előtt (a bérbeadó tulajdonosi hozzájárulásán felül) a kerület főépítészének engedélye is szükséges (településképi bejelentési eljárás), és a kivitelezés csak az abban foglalt előírások betartásával végezhető.

A településképi bejelentési eljárásokról szóló helyi jogszabály a 38/2017. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet.

Az eljárást különösen az alábbi, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt kell kötelezően lefolytatni:

-          reklámtáblák, cégérek elhelyezése (mind új kihelyezése, mind csere esetén)

-          homlokzati nyílászárók cseréje

-          homlokzat hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása

-          klíma -, szellőző -, riasztó -, villámhárító-berendezés elhelyezése

-          kirakat fóliázása.

Javasoljuk, hogy amennyiben ilyen típusú munkálatok elvégzését tervezi, akár már a bérbevételre irányuló szándéka (ajánlattétel) előtt szíveskedjen a szükséges információkat beszerezni és a terveit leegyeztetni.

 

Bővebb információt az eljárás menetéről az alábbi linken találhat:

Tovább

 

You have Successfully Subscribed!