HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető helyiségek listája:

1148 Budapest Adria sétány 2.

Helyrajzi szám

40031/17/A/42

Rendeltetés

üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

104.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.02.14.

Alaptertület

77m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Helyreállítási költség*

927.767 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.28.

1147 Budapest Fűrész utca 113.

Helyrajzi szám

30287

Rendeltetés

üzlet + terasz

Min. ajánlható bérleti díj

70.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2017.11.24.

Alaptertület

45+40m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Helyreállítási költség

488.105 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2017.12.08.

1148 Budapest Bolgárkertész u. 25.

Helyrajzi szám

31924/20/A/70

Rendeltetés

üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

187.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.01.18.

Alaptertület

110m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés

Helyreállítási költség*

886.293 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.01.

1146 Budapest Dózsa György út 17.

Helyrajzi szám

32734/0/A/66

Rendeltetés

üzlet+raktár

Min. ajánlható bérleti díj

132.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.01.18.

Alaptertület

57m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Helyreállítási költség*

2.214.833 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.01.

1148 Budapest Egressy út 73/C fsz. 1.

Helyrajzi szám

31900/6/A/1

Rendeltetés

iroda

Min. ajánlható bérleti díj

43.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.01.18.

Alaptertület

37m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Helyreállítási költség*

96.834 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.01.

1145 Budapest Gyarmat u. 47/A

Helyrajzi szám

31693/20/A/146

31693/20/A/147

31693/20/A/148

Rendeltetés

üzlet+raktár

Min. ajánlható bérleti díj

124.200 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.01.18.

Alaptertület

33+46+7m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Helyreállítási költség*

932.117 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.01.

1143 Budapest Semsey Andor u. 9.

Helyrajzi szám

32606/0/A/2

Rendeltetés

üzlet,raktár

Min. ajánlható bérleti díj helyreállítási költs. beszámítása nélkül *

62.300 Ft + ÁFA

Helyreállítási költség***

1.144.689 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.03.14.

Alaptertület

56m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Min. ajánlható bérleti díj helyreállítási költs. beszámításával **

99.000 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.03.28.

1144 Budapest Vezér utca 47. fsz. 2.

Helyrajzi szám

39470/66/A/166

Rendeltetés

iroda

Min. ajánlható bérleti díj helyreállítási költs. beszámítása nélkül *

120.000 Ft + ÁFA

Helyreállítási költség***

332.192 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.03.23.

Alaptertület

74m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés

Min. ajánlható bérleti díj helyreállítási költs. beszámításával **

140.000 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.04.06.

1148 Budapest Fogarasi út 43/A

Helyrajzi szám

31913/6/A/29

Rendeltetés

üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

357.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.02.14.

Alaptertület

210m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, gáz

Helyreállítási költség*

2.247.350 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.28.

1146 Budapest Thököly út 43.

Helyrajzi szám

32835/0/A/19

Rendeltetés

üzlethelyiség

Min. ajánlható bérleti díj

96.000 Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.01.18.

Alaptertület

61m2

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Helyreállítási költség*

395.986 Ft + ÁFA

Ajánlattétel határideje

2018.02.01.

*A helyiség felújításának, fejlesztésének költségeihez a fedezetet a bérlő biztosítja megtérítési, beszámítási kötelezettség nélkül.
** A bérleti díj összegében a felújítás, fejlesztés – igazolt, szigorúan ellenőrzött – költsége jóváírásra, beszámításra kerül. Az értéknövekmény megjelenik a bérleti díj
összegében, a bérleti díj mértéke arányosan növekszik.
***A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele a leendő bérlő feladata. Felek Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének
a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) rendeletének 14. § (7) pontjában
foglaltaknak megfelelően a helyiség rendeltetésszerű használatara alkalmassá tételére vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek. Bérlő részére az elvégzett munkálatok
megtérítése akként történik, hogy mindaddig a Bérleményre megállapított bérleti díj 50 %-át fizeti havonta, amíg számlákkal igazolt, elfogadott kiadásai teljes egészében
a Zuglói Zrt. Ingatlangazdálkodási osztálya által megállapított költségvetésben meghatározott összeg erejéig beszámításra nem kerülnek.
A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata Képviselő- testületének 44/2015. (X. 21.) rendelete 7.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 15 napon belül nem érkezik a helyiség bérbe vételére ajánlat, a helyiség a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján bérbe adható az első
olyan jelentkező részére, aki a bérleti díj hirdetményben meghatározott alsó határát elérő ajánlatot tesz.
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (X.21.) rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 11.§ (1) bekezdése szerint:
„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot kell fizetnie, melynek mértéke háromhavi bérleti díjjal azonos összeg.”
Ajánlatot tenni az „Ajánlattételi Nyomtatvány” kitöltésével lehet. Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímezetlen, feladót, cégjelzés vagy más jelet
nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő
ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.), vagy letölthető a http://www.zugloizrt.hu/ honlapról.
A bérlemények megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel a 469-8156-os telefonszámon, vagy az ingatlangazd@zugloizrt.hu e-mail címen.
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018. március 28. 16:00 óra.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).
A hirdetményt kifüggesztette:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Ügyfelünk!Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzattól bérelt helyiségek utcai homlokzatának tervezett átalakítása esetén, a munka megkezdése előtt (a bérbeadó tulajdonosi hozzájárulásán felül) a kerület főépítészének engedélye is szükséges (településképi bejelentési eljárás), és a kivitelezés csak az abban foglalt előírások betartásával végezhető.

A településképi bejelentési eljárásokról szóló helyi jogszabály a 38/2017. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet.

Az eljárást különösen az alábbi, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek megkezdése előtt kell kötelezően lefolytatni:

-          reklámtáblák, cégérek elhelyezése (mind új kihelyezése, mind csere esetén)

-          homlokzati nyílászárók cseréje

-          homlokzat hőszigetelése, homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása

-          klíma -, szellőző -, riasztó -, villámhárító-berendezés elhelyezése

-          kirakat fóliázása.

Javasoljuk, hogy amennyiben ilyen típusú munkálatok elvégzését tervezi, akár már a bérbevételre irányuló szándéka (ajánlattétel) előtt szíveskedjen a szükséges információkat beszerezni és a terveit leegyeztetni.

 

Bővebb információt az eljárás menetéről az alábbi linken találhat:

Tovább

 

You have Successfully Subscribed!