Ezúton tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint tulajdonos, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2020.(V.12.) önkormányzati rendeletével, a vészhelyzeti bérleti díj fizetésre vonatkozóan, az alábbi szabályozást alkotta meg:

„20. Veszélyhelyzet esetére vonatkozó különleges szabályok

43.§ (1) 2020. március 11. és 2020. június 20. napja közötti időszakban, a cégnyilvántartás és a számvitelről szóló törvény szerint közzétett beszámoló alapján, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő bérlő által bérelt, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén az Önkormányzat a bérleti díjra halasztott, kamatmentes bérleti díjfizetési könnyítést nyújt oly módon, hogy az erre az időszakra eső havi bérleti díjak összegét 2020. július 1. és 2020. december 31. között kell megfizetni.

(2) A bérlő köteles 2020. július 1-től a bérleti szerződésben meghatározott havi díjnak megfelelő összeget fizetni.

(3) A 2020. március 11. és 2020. június 30. közötti időszakra eső bérleti díj teljes összegét a bérlő a (2) bekezdésben írt bérleti díjon felül, 2020. december 31. napjáig, havi egyenlő részletekben köteles megfizetni.

(4) A bérlő jogosult a 2020. március 11. napját követően igazoltan megfizetett bérleti díjjal csökkenteni a (3) bekezdésben meghatározott bérleti díj összegét, egyenlő részletekben, 2020. december 31.-ig.

(5) A 2020. március 11. és 2020. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó bérleti díjkedvezményt igénybe vevő bérlők legkésőbb május 31.-ig írásban, elektronikus (e-mailben, vagy ügyfélkapun) kezdeményezhetik a bérleti szerződés feltételeinek módosítását, amennyiben a veszélyhelyzet alatti működési körülményeikben olyan fokú változás állt be, ami az (1)-(3) bekezdések szerinti díjfizetést ellehetetlenítik, vagy megnehezítik.

Amennyiben a bérleti szerződés módosításra kerül, úgy annak tartalmaznia kell az alábbi kötelező elemeket:

a) a veszélyhelyzet időszakában megváltozott üzleti körülmények igazolása (bezárás tevékenység szüneteltetése egyéb),

b) a bérleti feltételek módosításának felsorolása, indoklása,

c) a veszélyhelyzet alatt igénybe vett kedvezmények rendezési módjának leírása,

d) veszélyhelyzet időszaka alatt keletkezett rezsidíjak elszámolása.

(6) Az (1) bekezdésben leírt bérleti díjfizetési könnyítés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe:

a) a bérlő az ingatlan használatára érvényes jogviszonnyal rendelkezik, vagy érvényes szerződése a Rendelet hatályba lépését követően járt le és az ismételt bérbeadás vagy a jogviszony rendezése iránti kérelmét benyújtotta, vagy érvényes szerződésének időtartama a Rendelet hatályba lépését megelőzően járt le és legkésőbb a Rendelet hatályba lépésének napjáig

benyújtotta az ismételt bérbeadás vagy a jogviszony rendezése iránti kérelmét;

b) a bérlőnek a Rendelet hatályba lépését megelőző időszakra nem áll fenn tartozása;

c) a bérlő ellen nincs folyamatban lévő adóhatósági végrehajtási eljárás;

d) a bérlő nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, és nincs ellene folyamatban törvényességi felügyeleti eljárás.

(7) A veszélyhelyzeti időszakra érvényes (1) és azt követően (2) bekezdésekben leírt kedvezmények érvényesek valamennyi bérletre, a kedvezmény igénylésére vonatkozó külön írásbeli kérelem benyújtása nélkül, a jelen rendeletmódosításban jelzett kivételekkel.

(8) Az (1) bekezdésben írt bérleti díjfizetési könnyítés a közvetlenül a lakosság részére szolgáltatást nyújtó tevékenységhez használt kereskedelmi, ipari, szolgáltatási, kulturális és irodai célú használatra (pl. üzlet, műterem, iroda, szerviz, javító szolgálat, oktatás stb.) bérbe adott, vagy a 2020. január 1. és 2020. március 11. napja közötti időszakban, ténylegesen ilyen tevékenységre használt helyiségre vonatkozik.

(9) Az (1) bekezdésben írt bérleti díjkedvezmény nem vonatkozik különösen a telek, reklámtábla, kirakat, garázs, udvar használatára irányuló bérleti szerződésekre.

(10) Az (1) bekezdésben írt kedvezményes esetekben a 2020. március 11. és 2020. június 30. napja közötti időszakra a bérleti díj megfizetése szempontjából egy elszámolási és fizetési időszaknak minősül.”

A Rendeletben foglaltakkal összhangban, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2020. május 31. napjáig fogadja a bérlők írásos nyilatkozatát arról, hogy a díjkönnyítésnek megfelelnek-e, különös tekintettel a Rendelet 43.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

A szükséges igazolások benyújtására további 30 nap áll rendelkezésre.

HIRDETMÉNY

 A Zuglói Zrt. bérbeadásra meghirdeti a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonába álló alábbi helyiségeket:

Helyiség bérbeadási felhívás dokumentáció

Az ajánlatok beérkezésének határideje: FOLYAMATOS


*A fizetendő alap bérleti díj havi összege a helyiség bérbeadó által elvárt felújított állapotára vonatkozik. A jelen hirdetményben nem említett információkról való tájékoztatás, valamint a helyiség megtekintése érdekében megkeresését az ingatlangazd@zugloizrt.hu e-mail címre várjuk.

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.

1143.Budapest XIV. ker. Gizella út 34.

Helyrajzi szám

32570/5/A/24

Rendeltetés

iroda

Korábbi tevékenység

iroda

Alap bérleti díj havi összege*

49.000,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

25.080,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.692.942,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

57 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram, házközponti fűtés

Mérhető közművek

víz-csatorna, elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1148 Budapest XIV.Ker, Nagy Lajos király útja 82 B.

Helyrajzi szám

31903/7/A/72

Rendeltetés

üzlethelyiség

Korábbi tevékenység

kutyakozmetika

Alap bérleti díj havi összege*

69.417,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

változás alatt

Elvárt felújítási munkák összege

847.064,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

35 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Mérhető közművek

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1147 Budapest XIV. ker., Nagy Lajos király útja 194.

Helyrajzi szám

31503/2/A/2

Rendeltetés

üzlethelyiség

Korábbi tevékenység

varróműhely

Alap bérleti díj havi összege*

29.750,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

6.234,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

535.539,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.10.24.

Alaptertület

15 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.11.07 15:30

1147.Budapest,XIV.ker. Telepes utca 80.

Helyrajzi szám

31150/0/A/18

Rendeltetés

műterem

Korábbi tevékenység

műterem

Alap bérleti díj havi összege*

32.666,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege*

24.265,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

4.583.440,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

61 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2018.12.03 15:30

1147.Budapest,XIV.ker. Telepes utca 80.

Helyrajzi szám

31150/0/A/19

Rendeltetés

raktár

Korábbi tevékenység

raktár

Alap bérleti díj havi összege*

33.250,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

24.990,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.472.342,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

62 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, gáz elektromos áram

Mérhető közművek

elektromos áram, gáz

Ajánlattétel határideje

2018.12.03 15:30

1145 Budapest, Thököly út 117/A

Helyrajzi szám

32209/1/A/1

Rendeltetés

egyéb helyiség

Korábbi tevékenység

Műhely

Alap bérleti díj havi összege*

27.417,- Ft + ÁFA

Társasházi közös költség havi összege

13.358,- Ft

Elvárt felújítási munkák összege

2.664.807,- Ft + ÁFA

Meghirdetés dátuma

2018.11.19.

Alaptertület

39 m2

Tulajdoni hányad

1/1

Közművesítettség

víz-csatorna, elektromos áram

Mérhető közművek

víz-csatorna, elektromos áram

Ajánlattétel határideje

2019.01.30 15:30