KIVITELEZÉSEK

PARKOLÓÉPÍTÉS

Az elmúlt időszakban a Padlizsán utcában, a Bolgárkertész utcában, valamint a Sarkantyú utcában összesen mintegy 1471 -en 102 darab parkolóhelyet létesített a Zuglói Zrt. Városüzemeltetési Osztálya. A munkálatok során ügyeltünk arra, hogy a meglévő fákat megtartsuk, azok ne sérüljenek. A parkolóhelyek kiépítésével egyidejűleg megtörtént az útpályák felújítása a teljes építési területeken, valamint a járdák felújítása a Padlizsán utca 1-11. és a Padlizsán utca 2-12. szám alatti szakaszokon. A parkolóépítés következő szakasza a Korong utcát érinti, ahol 380 -en 37 darab parkolót létesítését tervezzük, emellett felújításra kerül a Korong utca 41-45. szám közötti járdaszakasz, tervezzük egy árnyékoló pavilon telepítését, valamint elvégezzük az útpálya korrekciós munkáit is.

Játékszín óvoda és a Tipegőkert bölcsőde tetőfelújítása

A Tipegő utca 3-5. szám alatt található Játékszín óvoda és a Tipegőkert bölcsőde tetőfelújítása során az érintett terület összesen 1987 . Az óvoda teteje 1035 , a bölcsőde teteje 760 , a tetőteraszok nagysága pedig 192 . Az előzetes szakvéleményből kiderült, hogy a csapadékvíz szigetelése bitumenes lemezzel készült, az alatta található rétegek teljesen átnedvesedtek. A többszöri beázás következtében a tető teljes rétegrend cserére szorul, ennek kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Célunk, hogy a csapadékvíz elleni új szigeteléssel és a hőszigetelés beépítésével megszüntessük az épület beázását, és javítsuk a belső tér komfortját. A munkálatok során a rétegek a födémig visszabontásra kerülnek. A tetőösszefolyók cseréjére is szükség van, a hasznosított tetőfelületeket, teraszokat fagyálló járható burkolattal kell ellátni. A felújítás ideje alatt a kivitelező folyamatos fólia- és ponyvatakarásokkal igyekszik megvédeni az épületet a beázástól.

Tihany óvoda és Mazsola bölcsőde tetőfelújítása

A Szolgáltatás Támogatás Osztály egyik, már lezárult projektje a Tihany tér 37-39. szám alatt üzemelő két intézmény nem járható lapostetejének felújítása. A kétszintes épületben működik a Tihany óvoda, az udvari, földszintes épületben a Mazsola bölcsőde. A kivitelezéssel érintett terület az óvoda esetében 1034 , a bölcsőde esetében 760  volt. A felújítás célja az volt, hogy a csapadékvíz elleni szigetelések javításával megszüntessük a csoportszobák beázását, valamint hőszigetelés beépítésével javítsuk a belső tér komfortját. A kivitelezés eredményeképpen megszűnt az épületek beázása és javult a hőszigetelés.

FAÜLTETÉSEK AZ INTÉZMÉNYEKBEN

Képviselői kezdeményezésre és előterjesztésre Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 597/2016. (X. 20.) Öh. számú határozatával támogatta a 2016. őszi faültetési program megvalósítását. A program a „zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” címet kapta. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága 58/2016. (X. 19.) KVB számú határozatával a szükséges előirányzatot a Környezetvédelmi Alap terhére biztosította. A Kerület Főmérnökség felügyelete mellett a Zuglói Zrt. szervezésében 22 óvodában és 5 bölcsődében két ütemben összesen 57 db facsemetét ültettünk el. A munkában részt vettek az óvodások is. Valamennyi elültetett fához egy tájékoztató táblát helyeztünk ki, amely az intézmény és az ültetett fa nevét az ültetés évét és az ültetésben részt vevő óvodás csoport megnevezését tartalmazza