Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. működését megalapozó törvények, határozatok

2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól, 41. § (6) pont

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

 Vezető tisztségviselők

 1. vezérigazgató: Baracskai Gábor

Alapbér: bruttó 955.720 Ft./hó. A Munkavállaló alapbérét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 932/2014. (XII.04.) számú határozata alapján és a 1216/2012. (XI.29.) számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata alapján határozza meg a tulajdonos. A Munkavállaló munkaviszonyának Munkáltató általi felmondással történő megszűnése esetén – az azonnali hatályú felmondás esetét kivéve – az Mt. szerinti juttatások illetik meg. Abban az esetben, ha a Munkavállaló végkielégítése a hat havitávolléti díj összegét nem éri el, akkor a Képviselő-testület döntése alapján a végkielégítésen felül az Mt. 207 § (2) bekezdés alapján egyéb juttatásként olyan mértékű távolléti díj illeti meg, hogy a végkielégítéssel együttesen legfeljebb a Munkavállaló hat havi távolléti díjának megfelelő összeget érheti el. Felmondási idő időtartama: Munkatörvénykönyve szerinti.

A Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete határozata szerint 2021. március 1. napjától határozott időtartamra vonatkozóan 20%-kal csökkenti a Zuglói Zrt. Felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíját.

 Felügyelő bizottsági tagok:

1. Felkai Tamás FB elnöke, Tiszteletdíj: bruttó 152.000 Ft

2. Dávid Béla Tiszteletdíj: bruttó 120.000 Ft

3. Horvai Ákos Tiszteletdíj: bruttó 120.000 Ft

4. Varga Csaba Tiszteletdíj: bruttó 120.000 Ft

5. Sipos Kornél Tiszteletdíj: bruttó 120.000 Ft

6. Spiesz András Tiszteletdíj: bruttó 120.000 Ft

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságra, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

Közérdekű adatok

Name
Name
Közérdekű adatok
   Archív
   Aktuális

Szerződések

A 2016. július előtti szerződések megtalálhatóak a zuglo.hu/szerzodesek oldalon.

Name
Name
Zuglói Zrt
   Szerződések
     2021
     2020
     2019
     2018
     2017
     2016