Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. működését megalapozó törvények, határozatok

2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól, 41. § (6) pont

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

 Vezető tisztségviselők

 1. vezérigazgató: Baracskai Gábor

Alapbér: bruttó 850.000.Ft/hó. A Munkavállaló alapbérét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 932/2014. (XII.04.) számú határozata alapján és a 1216/2012. (XI.29.) számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata alapján határozza meg a tulajdonos. A Munkavállaló munkaviszonyának Munkáltató általi felmondással történő megszűnése esetén – az azonnali hatályú felmondás esetét kivéve – az Mt. szerinti juttatások illetik meg. Abban az esetben, ha a Munkavállaló végkielégítése a hat havitávolléti díj összegét nem éri el, akkor a Képviselő-testület döntése alapján a végkielégítésen felül az Mt. 207 § (2) bekezdés alapján egyéb juttatásként olyan mértékű távolléti díj illeti meg, hogy a végkielégítéssel együttesen legfeljebb a Munkavállaló hat havi távolléti díjának megfelelő összeget érheti el. Felmondási idő időtartama: Munkatörvénykönyve szerinti.

 

 Felügyelő bizottsági tagok:

1. dr. Dömény Péter FB elnöke, Tiszteletdíj: bruttó 160.000 Fthttp://www.zugloizrt.hu/wp-content/uploads/2018/05/Üzleti-terv-2018-végleges-180131.pdf

2. Horvai Ákos Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

3. Sógor László Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

4. Varga Csaba Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

5. Juhász Tamás Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

6. Spiesz András Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

 

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságra, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

 

Etikai kódex

Önkormányzat alapító határozata

Szervezeti működési szabályzat

Szervezeti ábra

2016. évi beszámoló

Kiegészítő melléklet 2016

Üzleti terv 2018

Könyvvizsgálói jelentés

Szerződések

A 2016. július előtti szerződések megtalálhatóak a zuglo.hu/szerzodesek oldalon.

Szerződések
   Zuglói Zrt.