Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. működését megalapozó törvények, határozatok

2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól, 41. § (6) pont

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

 Vezető tisztségviselők

 1. vezérigazgató: Baracskai Gábor

Alapbér: bruttó 850.000.Ft/hó. A Munkavállaló alapbérét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 932/2014. (XII.04.) számú határozata alapján és a 1216/2012. (XI.29.) számú határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzata alapján határozza meg a tulajdonos. A Munkavállaló munkaviszonyának Munkáltató általi felmondással történő megszűnése esetén – az azonnali hatályú felmondás esetét kivéve – az Mt. szerinti juttatások illetik meg. Abban az esetben, ha a Munkavállaló végkielégítése a hat havitávolléti díj összegét nem éri el, akkor a Képviselő-testület döntése alapján a végkielégítésen felül az Mt. 207 § (2) bekezdés alapján egyéb juttatásként olyan mértékű távolléti díj illeti meg, hogy a végkielégítéssel együttesen legfeljebb a Munkavállaló hat havi távolléti díjának megfelelő összeget érheti el. Felmondási idő időtartama: Munkatörvénykönyve szerinti.

 

 Felügyelő bizottsági tagok:

1. dr. Dömény Péter FB elnöke, Tiszteletdíj: bruttó 160.000 Fthttp://www.zugloizrt.hu/wp-content/uploads/2018/05/Üzleti-terv-2018-végleges-180131.pdf

2. Horvai Ákos Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

3. Sógor László Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

4. Varga Csaba Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

5. Juhász Tamás Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

6. Spiesz András Tiszteletdíj: bruttó 130.000 Ft

 

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságra, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

 

Etikai kódex

Önkormányzat alapító határozata

Szervezeti működési szabályzat

Szervezeti ábra

2016. évi beszámoló

Kiegészítő melléklet 2016

Üzleti terv 2018

Könyvvizsgálói jelentés

Adatkezelési szabályzat

2017. évi beszámoló

Kiegészítő melléklet – 4. sz. melléklete (2017. ÉVES KÖLTSÉGKIMUTATÁS)

Kieg. melléklet 2017_20180504

Szerződések

A 2016. július előtti szerződések megtalálhatóak a zuglo.hu/szerzodesek oldalon.

[mdocs]