Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága 270/2014. (VI. 30.) határozatában a társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére nyújtandó felújítási pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírását elfogadta.

A döntésnek megfelelően a Tulajdonosi Bizottság a pályázatot kiírta. A pályázatok beadásának határideje 2014. szeptember 10. 1600 óra volt. Összesen 479 db pályázat érkezett be, az igényelt támogatási összeg 1 001 673 629 Ft. A határidőn belül beérkezett pályázatok száma 468, 11 pályázat érkezett határidőn túl. A határidőn túl beérkező pályázatokat beküldő pályázókat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zuglói Zrt) értesíti a pályázat ezen ok miatt történő eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázatokat a Zuglói Zrt a Tulajdonosi Bizottság 270/2014. (VI. 30.) határozatában elfogadott szempontok alapján rangsorolta és ez alapján tett javaslatot a pályázatok elbírálására.

A határidőben beérkezett és a kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat két kategóriába sorolja.

Az 1. kategóriába azok a pályázatok tartoznak, melyeket – a támogatás kifizetéséhez szükséges forrás erejéig -, a Tulajdonosi Bizottság támogatásban részesít. E pályázók 2014-ben támogatási szerződést köthetnek a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával, amennyiben a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket teljesítik.

A 2. kategóriába azon pályázatok kerülnek, melyeket a Tulajdonosi Bizottság – a támogatásra felhasználható keret kimerülése után -, feltételesen részesít támogatásban. E pályázatok akkor kaphatnak támogatást, ha valamelyik támogatásra érdemes pályázó a támogatási szerződés megkötéséig, azaz a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételét követő 60. naptári napig nem köti meg a támogatási szerződést. E pályázatok akkor is kaphatnak támogatást, ha az önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015-ben is biztosít forrást a zuglói társasházak és a lakásszövetkezeti épületek felújítására és jelen pályázatban a pályázó nyilatkozott arról, hogy pályázatát kéri a 2015-ben várhatóan kiírásra kerülő támogatási pályázatra is benyújtottnak tekinteni.

22 db az azon pályázatok száma, melyek nem a kiírásnak megfelelő tartalommal rendelkeztek, illetve a pályázati határidő lejárta után nyújtották be.

A nyertes pályázók kiválasztása (szám szerint 183 db) és az odaítélt összegek a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján kerültek megítélésre a 2014. szeptember 30-ai ülésen.

További információért forduljon a Társasház közös képviselőjéhez.