PÁLYÁZATI Felhívás: Önkormányzati tulajdon értékesítésére

A pályázat 2019. szeptember 09-én 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!
A pályázat 2019. szeptember 27-én 12:00 óráig nyújtható be.
Name
Name
Pályázatok
   Fűrész utca 107

PÁLYÁZATI Felhívás: Nagy Lajos király útja 111/A-B


A pályázat 2019. szeptember 05-én (csütörtök) 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

PÁLYÁZATI Felhívás: Nagy Lajos 109 B


A pályázat 2019. szeptember 05-én (csütörtök) 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 109/B. számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

Pályázati Felhívás: Jávorka Ádám 10 A


A pályázat 2019. szeptember 05-én (csütörtök) 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Jávorka Ádám utca 10/A. számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése. 

Pályázati Felhívás: Egressy út 102-106 


A pályázat 2019. szeptember 05-én (csütörtök) 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, XIV. ker. Egressy út 102-106. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.  

Pályázati felhívás dokumentáció: Legalább 6 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására

A pályázat 2019. június 03. 9:00 – 2019. június 28. 12:00 –ig postai úton nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága pályázatot ír ki Budapest XIV. kerület területén épült legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére.

Pályázati felhívás dokumentáció: Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.)

A pályázat 2019. július 18. 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

  

Pályázati felhívás dokumentáció: Egressy út 102-104, 106

A pályázat 2019. július 18. 12:00 óráig nyújtható be. – Lezárult!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, XIV. ker. Egressy út 102-106. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.

  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) számú rendelet 36. §-a alapján

 (2a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(4) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az értékesítésére vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. A hirdetményt ki kell függeszteni az értékesítendő ingatlanra is.

(5) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és a közművesítés fokát, valamint az eladási ár alsó határát.

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető.

Ajánlatot tenni vételárra – a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre – az ‘Ajánlattételi nyomtatvány’ formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az ajánlatokat cégjelzés nélküli, sértetlen zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon, „Ajánlattétel a ………hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Hirdetményre” szöveget kérjük feltüntetni.

Az Átvevő lezáratlan vagy sérült borítékban érkezett ajánlatot nem vesz át, beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A nyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek a 70/681-0789 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu), valamint az értékesítésre kijelölt ingatlanon.