Pályázati felhívás dokumentáció: Fűrész u. 107.

 

A pályázat 2019. június 24. 12:00 óráig nyújtható be.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan bontási kötelezettség kikötésével történő értékesítése.

 

Pályázati felhívás dokumentáció:
Legalább 6 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására

 

A pályázat 2019. június 03. 9:00 – 2019. június 28. 12:00 –ig postai úton nyújtható be.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága pályázatot ír ki Budapest XIV. kerület területén épült legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére.

Pályázati felhívás dokumentáció: Miskolci utca 86. fsz. 3. 

 

 

A pályázat 2019. május 20 – 2019. június 20. 12:00-ig nyújtható be. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező üzlethelyiség megnevezésű, Budapest, XIV. kerület, Miskolci u. 86. földszint 3. megjelölésű, 30588/2/A/3. helyrajzi számú ingatlan értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Benkő utca 2.

 

A pályázat 2019. június 11. 12:00 óráig nyújtható be.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Benkő utca 2. (Nagy Lajos király útja 111/A-B.) számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Egressy út 102-106.

 

A pályázat 2019. június 11. 12:00 óráig nyújtható be.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, XIV. ker. Egressy út 102-106. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése

Pályázati felhívás dokumentáció: Kerepesi út 78/G. – 78/H.

 

Pályázati határidő: 2019. június 3. 12:00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/G. valamint a. Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/H szám alatti, ingatlan-nyilvántartásban jelenleg még óvóhely megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Kerepesi út 78/E.

 

Pályázati határidő: 2019. június 3. 12:00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/E.(31924/12/A/400hrsz.) valamint a. Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/E (31924/12/A/401hrsz) szám alatti, ingatlan-nyilvántartásban jelenleg még óvóhely megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Kerepesi út 78/C.

 

Pályázati határidő: 2019. június 3. 12:00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/C. szám alatti, ingatlan-nyilvántartásban jelenleg még óvóhely megnevezésű ingatlan értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Kerepesi út 78/A.lh.1. – lh.2.

 

A pályázati határidő: 2019. június 3. 12:00 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/A.lh.1. valamint a. Budapest, XIV. ker. Kerepesi út 78/A. lh.2. szám alatti, ingatlan-nyilvántartásban jelenleg még óvóhely megnevezésű ingatlanok együttes értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Nagy Lajos király útja 109/B.

 

Pályázati határidő: 2019. május 31. 12:00

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar megnevezésű, Budapest, XIV. kerület Nagy Lajos király útja 109/B. számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

Pályázati felhívás dokumentáció: Jávorka Ádám u. 10/A 

 

Pályázati határidő: 2019. május 31. 12:00

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonát képező kivett, lakóház, udvar megnevezésű, Budatest, XIV. kerület Jávorka Ádám utca 10/A. számú ingatlan bontási kötelezettség melletti értékesítése.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) számú rendelet 36. §-a alapján

 (2a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(4) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az értékesítésére vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. A hirdetményt ki kell függeszteni az értékesítendő ingatlanra is.

(5) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és a közművesítés fokát, valamint az eladási ár alsó határát.

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető.

Ajánlatot tenni vételárra – a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre – az ‘Ajánlattételi nyomtatvány’ formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az ajánlatokat cégjelzés nélküli, sértetlen zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon, „Ajánlattétel a ………hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Hirdetményre” szöveget kérjük feltüntetni.

Az Átvevő lezáratlan vagy sérült borítékban érkezett ajánlatot nem vesz át, beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A nyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek a 70/681-0789 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu), valamint az értékesítésre kijelölt ingatlanon.