SZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY

A Szolgáltatás Támogatási Osztályhoz három szervezeti egység tartozik. A Szakértői csoport részt vesz az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos beruházási, felújítási és bontási feladatok előkészítésében, lebonyolításában és utóellenőrzésében. Szakmai információkat szolgáltat ezekről a projektekről. Ellátja a Zrt. kezelésében és tulajdonában lévő ingatlanok felülvizsgálati, kötelező jogszabályi megfeleltetési és egyéb szolgáltatási feladatait, kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal. A Jogi csoport általános jogi támogatási feladata mellett végzi az önkormányzati tulajdonú helyiségekkel kapcsolatos követeléskezelést; részt vesz perek előkészítésében, nyilvántartja a Zrt. szerződéseit, jognyilatkozatait, peres egyezségeit, és egyéb okiratait. Felel a vezérigazgatói utasítások, előterjesztések, szerződések jogszerűségéért is. A Gondnokság feladata a Pétervárad utcai ingatlan üzemeltetésének ellátása, a gondnoksági célú beszerzések, és a gépjármű flotta kezelése.