VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

A Városüzemeltetési Osztály feladata a kerületi önkormányzati közutak, közparkok, játszóterek, játszószerek, egyéb zöldfelületek és utcai fasorok fenntartása, karbantartása, ápolása, gyarapítása, rekonstrukciója. Közutakat, járdákat, járdalehajtókat és parksétányokat épít és tart fenn. Feladata a parkolók bővítése, építése, fenntartása, a földutak korszerűsítése. Parkrekonstrukciókat végez, játszótér felújítási, építési feladatokat lát el. Feladata még a parkbútorok, utcabútorok elhelyezése, fenntartása is. Karbantartja a parkok öntözőrendszereit, a kutakat, ezeken kívül a közterületi sportpályák burkolatait, kerítéseit és sportszereit. Folyamatosan felszámolja az illegális szemétlerakó helyeket, elszállíttatja a veszélyes hulladékokat. Elvégzi a közterületi, járdatakarítási munkákat, a graffiti–mentesítést, és irányítja a közfoglalkoztatás szakmai munkáját. Üzemelteti és felújítja a kutyafuttatókat és kutyaürülék gyűjtő ládákat. Részt vesz a Virágzó Zugló Program lebonyolításában.