INGATLANGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

Az Ingatlangazdálkodási Osztály fő tevékenysége a helyi önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás célú helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása és értékesítése. Ennek keretében közzéteszi azokat az ingatlanokat, amelyeket az önkormányzat bérbeadás formájában hasznosítani vagy értékesíteni kíván; előterjesztéseket készít a Képviselő-testület és Bizottságainak ülésére; a Képviselő-testületi vagy bizottsági határozatok alapján az önkormányzat nevében szerződéseket köt és tulajdonosi hozzájárulást ad. Ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú bérbe adott lakások és helyiségek szerződésszerű használatát. A Szakértői csoport részt vesz az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos beruházási, felújítási és bontási feladatok előkészítésében, lebonyolításában és utóellenőrzésében. Ellátja a Zrt. kezelésében és tulajdonában lévő ingatlanok felülvizsgálati, kötelező jogszabályi megfeleltetési és egyéb szolgáltatási feladatait, kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal.