Ugrás a tartalomra

A Zuglói Zrt. Felügyelőbizottság anyagai

A Zuglói Zrt. Felügyelőbizottságának anyagai*

 

A felügyelőbizottság meghívói:

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.12.11.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.11.13.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.10.09.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.09.14.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.06.12.

 

A felügyelőbizottság által hozott határozatok:

2023.11.13.

FB határozat 182023FB határozat 192023

 

2023.09.14.

FB határozat 142023FB határozat 152023FB határozat 162023FB határozat172023,

 

2023.06.12.

FB határozat 102023FB határozat 112023,  FB határozat122023, FB határozat 132023,

 

A felügyelőbizottság éves beszámolója

 

*

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, mint adatkezelő saját honlapján a „Közérdekű adatok” menüpont alatt gondoskodik

a) a felügyelőbizottsági ülés meghívójának, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendjének közzétételéről, a meghívó kiküldésétől számított 10 munkanapon belül,

b) a felügyelőbizottság által hozott határozatok – vonatkozó jogszabályoknak, különösen az adatvédelmi szabályoknak megfelelően előkészített - közzétételéről, a határozat meghozatalától számított 10 munkanapon belül,

c) a felügyelőbizottság éves beszámolójának közzétételéről, amennyiben az nem ütközik a vonatkozó jogszabályok, különösen az adatvédelmi szabályok rendelkezéseibe.

A közzétételi kötelezettség fennállása tárgyában az adatkezelő a közzététel előtt kérheti a jegyző véleményét, amely vélemény azonban nem kötelező érvényű az adatkezelőre vonatkozóan. Amennyiben az adatkezelő az a)-c) pontokban írt adat közzétételét mellőzi, úgy a közzététel mellőzését írásban, a mellőzési okok feltüntetésével bejelenti az átláthatósági biztos, illetve átláthatósági tanácsnok részére.”

 

4. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.